Klintegården

Målgruppe og metoder

Klintegården tilbyder ydelser ud fra Servicelovens §§ 104, 107 og 108 om kortere og længerevarende bolig og aktivitet til mennesker med sindslidelser. Målgruppen er borgere med en svær sindslidelse, som giver den enkelte så alvorlige personlige, sociale, psykiske og misbrugsproblemer, at der er behov for betydelig støtte og omsorg i et professionelt, fagligt og pædagogisk miljø for at få dagligdagen til at fungere.

Vi støtter vedvarende beboeren i at indtage en aktiv rolle i eget liv med den mindst muligt indgribende og kompenserende tilgang. Beboeren får et individuelt udarbejdet forløb med sigte på at komme videre til et tilbud med færre foranstaltninger.
Konkret arbejder vi med problemstillinger som angst, depression, forandret virkelighedsopfattelse, personlighedsforstyrrelse, behandlingsdom, alkoholmisbrug, stofmisbrug, udadreagerende adfærd, indadreagerende adfærd, selvskadende adfærd og erhvervet hjerneskade.

Det gør vi konkret

Når en ny beboer flytter ind på Klintegården, planlægges den konkrete sammensætning af indsatsen ud fra visitations papirerne, der arbejdes ud fra hjemkommunens indsatsmål, som også vil være omdrejningspunktet for opfølgning og ved statusmøder.

På Klintegården arbejder vi med flere evidensbaserede metoder for at sikre et højt niveau i arbejdet med beboerne og deres recoveryproces. Det er en stor fordel både økonomisk og i forhold til den enkelte beboers udvikling at arbejde med metoder, som har en videnskabelig dokumenteret effekt. Vi arbejder med evidens i beboerens hverdag, hvilket betyder, at vi arbejder med de evidensbaserede metoder på den måde, som det bedst passer i beboerens hverdag. 

Vi oplever, at den største fordel i arbejdet med evidensbaserede metoder er, at medarbejderne har et fælles udgangspunkt og en fælles ramme for arbejdet. Herfra er det den enkelte medarbejder, der kan løfte opgaven med at kombinere metoderne med sit eget engagement i beboerens recoveryproces.