Klintegården
Social service

Klintegården

Klintegården er et tilbud, hvor borgeren får en kvalitetsmæssigt høj standard indenfor de pædagogiske indsatser. Vi tilbyder ydelser ud fra Servicelovens §§ 104, 107 og 108 om kortere og længerevarende bolig og aktivitet til mennesker med sindslidelser.

Målgruppen er borgere med en svær sindslidelse, som giver den enkelte så alvorlige personlige, sociale, psykiske og misbrugsproblemer, at der er behov for betydelig støtte og omsorg hele døgnet. Alle borgere på Klintegården får tilbudt et individuelt tilrettelagt psykosocialt rehabiliterings forløb.

Kompetencer og kvalitet

Vi har en bred vifte af kompetencer, som gør det muligt at arbejde med differentierede indsatser i rehabiliteringsforløbene. Vi har ekspertisen til at tage imod borgere i udslusningsprocessen fra behandlingspsykiatrien, og samtidig har vi kapaciteten til at håndtere borgere med en anden grad af kompleksitet i deres problemstillinger, herunder dobbeltdiagnoser.

På Klintegården vurderes den øgede brug af § 107 som en naturlig overgang, der er helt i tråd med den rehabiliterings- og recoveryindsats, som vi tilbyder. Klintegården har en bred vifte af kompetencer, som gør det muligt at arbejde med differentierede indsatser i rehabiliteringsforløbene.

De overordnede mål med arbejdet på Klintegården er:

  • At sikre størst mulig grad af indflydelse på eget liv
  • At skabe en dagligdag i samarbejde med beboeren, så selvværd, sociale kompetencer og mestringsevne udvikles
  • At hjælpe beboeren med at skabe udviklende netværks- og pårørenderelationer At skabe mulighed for læring og udvikling i et fleksibelt, bevidst og samarbejdende miljø
  • At se vanskeligheder som udviklingspotentiale