Klintegården

Klintegården i sund bevægelse 

På Klintegården har idræt og bevægelse været et fokuspunkt igennem mange år, og nu har vi valgt at satse stort med et 3-årigt projekt, hvor vi sætter fokus på sundhedsfremme og arbejdet med både motion og de øvrige KRAM-faktorer.

Borgere spiller petanque

Projekt Klintegården i sund bevægelse kommer til at betyde en livsstilsændring på Klintegården, hvor sunde valg i hverdagen er udgangspunktet for den bærende kultur og det pædagogiske arbejde. Det faglige fokus er, at beboerne i deres recoveryproces øger selvstændigheden gennem bl.a. bedre helbred, stærkere sociale netværk og tættere kontakt til det omgivende samfund.

Som en del af projektet er Klintegården blevet et idrætscertificeret botilbud igennem Dansk Arbejder Idrætsforbund.

En alvorlig baggrund for projektet er den meget konkrete problemstilling, at alt for mange borgere med psykiske lidelser dør markant tidligere end gennemsnitsbefolkningen(tal fra Sundhedsstyrelsen viser, at dødeligheden er mellem 15 og 20 år før gennemsnitsbefolkningen), og at målgruppen rammes hyppigere af livsstilssygdomme som diabetes 2, hjertekarsygdomme og cancer.