Klintegården

Praktiksted

Klintegården er uddannelsessted for fortrinsvis pædagogstuderende, ernæringsassistent- og SSA-elever. Vi sigter efter en høj faglig såvel som personlig læring og udvikling for eleverne og de studerende, som har deres praktik her. Elever og studerende bliver placeret afhængigt af praktikperiode og de aktuelle ressourcer hos de enkelte teams og vejledere. Praktikvejlederne er medarbejdere med faglig relevant uddannelse og en praktikvejlederuddannelse.

Derudover er Klintegården praktiksted for fagpersoner i arbejdsprøvning, som er på vej tilbage på arbejdsmarkedet.

Pædagogstuderende

På Klintegården er udviklingskonsulenten overordnet ansvarlig for uddannelsesforløbet. Det er udviklingskonsulenten eller praktikvejlederen, der modtager dig, når du først ankommer til Klintegården, samt afholder undervisning i løbet af praktikken.

For at være studerende på Klintegården skal du:

  • tage ansvar for og være engageret i dit studie og i at lære
  • møde velforberedt til formøde og samtlige studiesamtaler
  • indgå i daglig pædagogisk praksis og aktivt indhente viden ift. opgaveløsningen
  • kunne samarbejde positivt og konstruktivt
  • være i stand til at give og modtage feedback og se det som en del af en personlig og faglig udvikling
  • dokumentere dit arbejde i forhold til at nå læringsmålene og reflektere over læringssituationer

SSA-elever

På Klintegården er udviklingskonsulenten overordnet ansvarlig for uddannelsesforløbet. Det er udviklingskonsulenten eller praktikvejlederen der modtager dig, når du først ankommer til Klintegården, samt afholder undervisning i løbet af praktikken.

Social- og sundhedsassistentuddannelsen er en vekseluddannelse mellem teori og praksis. Praktik og skoleundervisning understøtter hinanden. I din praktik på Klintegården arbejder du i et fagligt miljø, hvor mødet med beboere, kolleger og praktiske opgaver giver dig mulighed for at udvikle dig fagligt og personligt. Formålet med praktikuddannelsen er, at du under vejledning afprøver, reflekterer over og udvikler dine faglige og personlige kompetencer, samt at du udvikler forståelse for din rolle som fagperson inden for socialpsykiatriens område.

Ernæringsassistent elever

På Klintegården er Servicelederen overordnet ansvarlig for uddannelsesforløbet. Det er Servicelederen, der modtager dig, når du først ankommer til Klintegården.

Uddannelsen veksler mellem skole og praktik. På skolen modtager du undervisning i ernæring, kostlære og hygiejne. Ernæringsassistent elever på Klintegården skal have gennemgået erhvervsuddannelsens grundforløb på 6 måneder.

Du vil som elev på Klintegården blive tildelt en praktikvejleder, der kan støtte og vejlede dig gennem hele din praktikperiode. Praktikken på Klintegården forløber over 2 ½ år, hvoraf der er 3 perioder af 10 ugers varighed, hvor du skal på skole. Praktikken på Klintegården er et lønnet praktikophold.