Klintegården

Vil du bo her?

Hvis du som borger ønsker at bo på Klintegården, skal du henvende dig til din sagsbehandler, som kan rådgive og vejlede i forhold til at finde det rette sted for dig. Hvis du bliver visiteret til Klintegården, anmoder din sagsbehandler om en plads.

Du får en tilbagemelding inden for to måneder, om du tilhører Klintegårdens målgruppe - altså om du kan få dine behov varetaget ordentligt her. Hvis dette er tilfældet, bliver du tilbudt en plads eller eventuelt sat på venteliste. I de fleste tilfælde får du mulighed for at besøge Klintegården, inden du beslutter endeligt, om du vil bo her.

Når du får anvist plads på Klintegården, bliver der udarbejdet en individuel plan for dit ophold, som tager udgangspunkt i Kommunens handleplan, der beskriver formålet med opholdet.

Har du nogle spørgsmål, som ikke bliver besvaret her på hjemmesiden, eller er du blot interesseret i at høre yderligere om Klintegården, er du velkommen til at tage kontakt til os.