Klintegården

Job og undervisning

At varetage et arbejde kan være en stor del af recoveryprocessen for den enkelte beboer, fordi det er godt at have noget at stå op til og at være med i et arbejdsfællesskab. Derfor har Klintegården oprettet en del stillinger internt som tilbydes til beboerne. Stillinger er udarbejdet, så de matcher den enkeltes ydeevne og kompetencer.

Nogle beboere arbejder 'ude af huset' i lignende løntilskudsstillinger, og Klintegården samarbejder med Frederikssund Jobcenter om at kunne skaffe flere beboere arbejde i lokalområdets virksomheder. Klintegården har en jobmentor, som giver særlig støtte til beoere, der er i arbejde. Det gælder både i selve arbejdssituationen og i situationer, hvor nogen har behov for at blive motiveret.

Formålet med Aktivitetsteamets indsats for at tilbyde beboerne arbejdsmuligheder og aktiv deltagelse i arbejdslivet er:

  • at udvikle beboernes praktiske kompetencer og interesser
  • at opretholde kontakten til omverdenen gennem positive relationer
  • at netværk i lokalsamfundet kan være en vigtig brik i enhver recovery proces

Ansættelsesforhold

Som beboer på Klintegården har man mange forskellige muligheder i forhold til ansættelsesforhold. En del beboere er ansat internt med løntilskud i funktioner og timetal, der er tilpasset den enkeltes kompetencer og ressourcer. Nogle beboere er ansat i lignende stillinger i lokale virksomheder, hvilket aktivitetsteamet koordinerer i samarbejde med Frederikssund Jobcenter.

Den koordinerende funktion i forhold til udvikling af nye muligheder for job, information, stillingsopslag, ansættelser, fastholdelse og evaluering er forankret hos aktivitetskoordinatorerne i samarbejde med en jobmentor. Herudover ser en arbejdsgruppe løbende på mulighederne for at udvikle jobs, der matcher borgernes kompetencer.

Undervisning

Beboernes recoveryproces kan understøttes af uddannelse, og på Klintegården er der en god kontakt med Undervisningscenter Frederikssund om relevante kurser, som løbende tilbydes til beboerne.