Klintegården

Indflydelse på eget liv

På Klintegården værdsættes beboernes mulighed for at have indflydelse og tage del i beslutningsprocesser. Derfor opfordres og støttes beboerne i at tage ansvar for eget liv. Det betyder blandt andet, at der er mulighed for at have indflydelse på mange forhold i hverdagen.

Indflydelse i hverdagen

På Klintegården har beboerne mange muligheder for at få indflydelse på hverdagen. Det søges opnået gennem forskellige processer:

  • at give beboeren relevant viden og information om tilbud og forhold på Klintegården
  • at inddrage beboerne i beslutninger
  • at lytte til beboernes mening

Beboerens indflydelse gælder i samarbejdet med kontaktpersonen og det sundhedsfaglige team, i relationen til de andre beboere og medarbejdere og naturligvis gennem beboerrådet, der kan bruges som talerør for alle beboere.

Beboerråd

Beboerrådet er en aktiv mulighed for beboere, hvor det er muligt at få indflydelse i hverdagen på Klintegården. Alle beboere kan deltage i beboerrådet sammen med Klintegårdens Forstanderen/stedfortræder. Rådet mødes 8-10 gange årligt.

Beboerrådets formål er at:

  • sikre beboernes indflydelse på tilrettelæggelse af dagligdagen og at varetage beboernes interesser
  • sikre beboernes medindflydelse på Klintegårdens målsætninger
  • øge beboernes tryghed, trivsel og selvstændighed